یدک فشار سنج (8)

نخ جراحی (28)

محلول ضد عفونی (20)

ماسک و نازل اکسیژن (2)

گوشواره طبی ، گوش سوراخ کن (4)

گچ فایبر گلاس و باند ویبریل (8)

سیفتی باکس (6)

ست سرم و میکروست (2)

رینگ ختنه (5)

رول نوار قلب و چست لید (6)

چسب های پزشکی (31)

تیغ جراحی (19)

تست اتوکلاو (1)

بتادین ها (10)

باند،گاز،پنبه (41)

آبسلانگ (4)

آب مقطر (1)